Preporuke bikova kolovoz 2019

E-mail Ispis PDF

Svakako pro?itajte:

VAŽNO ! Za lakše snalaženje u detaljima najprije si isprintajte pregledne prikaze

uzgojnih vrijednosti naših aktivnih bikova - ti su prikazi indenti?nog izgleda (ali na

našem jeziku) kao i prikazi svih bikova u AT/DEU bazi na web-stranicama uzgojnih

vrijednosti ZAR-a, na koje imate poveznice za svakog preporu?enog bika u "katalogu". __

 

Naši aktivni bikovi:

WOWERO (uzg. OPG Pani?) MASIV Pp (uzg. OPG Sikora)
Wowero
Masiv_Pp

 

NOVOSTI  kolovoz 2019

 

"KATALOG" SVIH PREPORU?ENIH BIKOVA

bikovi 8 2019