Zanimljivosti

E-mail Ispis PDF

hubraum

25.11.2014.

Više "uzoraka" od najboljih krava

Pou?no je i zanimljivo koliko mogu biti razli?ita prava bra?a - sinovi iste krave i istog bika. Genomska selekcija iskazuje svoju veliku vrijednost upravo na tom mjestu u selekciji - izabrati najbolje od najboljega - prastara je definicija selekcije koja uvijek vrijedi - evo primjera kako se to radi uz pomo? genomskih testova.

(opširnije)

miesbach

31.10.2014.

7. državna izložba u Njema?koj / Bundesfleckviehschau

Zanima nas što se radi u najboljim uzgojima Fleckvieh - simentalske pasmine u Europi. Veliki doga?aj u tom svijetu bila je nedavno održana izložba u Miesbachu u Gornjoj Bavarskoj. Kad ve? nismo mogli biti tamo, evo barem malo informacija i slika za one koje to zanima.

(opširnije)

rzo

27.06.2014.

110 godina udruge RZO - Schwandorf, Oberpfalz

Naši prijatelji i pratneri uzgajatelji simentalskog (Fleckvieh) goveda iz bavarske regije Oberpfalz proslavili su nedavno 110-godišnjicu svoje organizacije. Udrugu su osnovali davne 1904. godine - baš kao i naši preci u Vrbovcu ?! RZO je najve?a i ponajbolja udruga u Bavarskoj, a kakve krave uzgajaju pokazali su na sve?anoj izložbi u svojemu uzgojno-prodajnom centru Naabhalle u Schwandorfu.

(slike s izložbe)

progeni

30.04.2014.

PROGENI testovi i dalje su presudni

Podaci o k?erima u proizvodnji i njihove ocjene eksterijera i dalje igraju odlu?uju?u ulogu za korištenje nekog bika. Koji su najbolji sinovi nekog vrhunskog bika - bikovskog oca - pokazuju njihove k?eri. Pregled i ocjena k?eri bikova najvažniji su momenti za uspješnost provedbe testiranja bikova i odlu?ivanje koji ?e se od njih masovno koristiti u osjemenjivanju.

(opširnije)

naj2013

23.03.2014.

WILLE i WALDBRAND ponovo najkorišteniji bikovi godine

Organizirani sustavi, kao što su oni u udrugama uzgajatelja u Njema?koj i Austriji, uspijevaju posti?i najvažnije: NAJBOLJI BIKOVI SE NAJVIŠE I KORISTE u umjetnom osjemenjivanju. Liste 10 najkorištenijih bikova u najboljim uzgojima vrlo su zanimljive i pou?ne - velika je stvar za nas što smo ve?inu tih vrhunskih i najkorštenijih bikova mogli koristiti i mi. Neki su uzgajatelji to dobro iskoristili.

(opširnije)

rau

20.03.2014.

Nenadmašni GS RAU !

GS RAU x RUREX pedigre je ove fantasti?ne mlade krave u 2. laktaciji, koja je suvereno pobijedila me?u 100-tinjak odabranih Fleckvieh krava na godišnjoj izložbi njema?ke savezne pokrajine Baden-Württemberg, udruge RBW. Bik GS RAU ima ukupno kontroliranih 15.315 k?eri u Austriji i Njema?koj, u samoj udruzi RBW 451 i ova na slici jedna je od najboljih.

(ve?a slika)

mint

25.01.2014.

Sustav osigurava priliku svima - novi bik preko 100.000 € !

MINT je ime drugog bika do sada koji je postigao cijenu preko 100.000 €.  Uzgojen je u stadu od 9 krava ! Njegovim uzgajateljima on je prvi bik koji ide u centar za UO, a njegovu prabaku kupili su od drugog uzgajatelja. Kombinacija Manigo x GS Rau dobro nam je poznata - i mi ?emo je imati. Dakle, primjer s kojim se može poistovijetiti bilo koji uzgajatelj (pa i kod nas) ...

(opširnije)

11000

30.11.2013.

Zanimljivo za najambicioznije - stada na 11.000 !

Prosje?na proizvodnja mlijeka u stadima austrijskih i njema?kih uzajatelja simentalskog (Fleckvieh) goveda kre?e se oko 7.300 kg godišnje. No, postoje uzgajatelji koji su izuzetno ambiciozni i efikasni pa dostižu za naše pojmove astronomski visoke razine proizvodnje. U zadnjem broju cijenjenog ?asopisa njema?kih uzagajtelja Fleckvieh goveda objavljene su izuzetno zanimljive reportaže o 4 TOP uzgajatelja koji postižu prosje?nu proizvodnju oko 11.000 kg mlijeka po kravi godišnje. Ne propustite prou?iti detalje.

(opširnije)

15.11.2013.

Krava izlu?ena na meso vrijedi 13.000 kn !?

Iz staje našeg mladog uzgajatelja Zlatka Kamenari?a nedavno je prodana krava na klanje i ukupno s PDV-om donijela gotovo 13.000 kn. Vrijednost simentalske pasmine dokazuje se i u segmentu prodaje rasplodnog i tovnog materijala. Vrhunski rezultati ostvaruju se i u našim manjim stadima tradicionalnog na?ina držanja na vezu, ali uz dobru genetiku i hranidbu.

(opširnije)

muzinic

27.10.2013.

Austrijski uzgajatelji na ekskurziji kod nas

Godinama i desetlje?ima naši uzgajatelji odlaze na stru?ne ekskurzije u zemlje s razvijenijim uzgojem, kao što je Austrija. Ovoga vikenda 50-ak uzgajatelja iz bliske nam austrijske regije Štajerske posjetilo je Grad Zagreb i Zagreba?ku županiju. Primjereno ih je ugostila obitelj Mužini? iz Križev?eca, naši vrsni i najve?i uzgajatelji goveda u županiji. Dragi nam gosti nisu skrivali veliko zadovoljstvo vi?enim - suradnju s austrijskim uzgojem nastavljamo i dalje jer su iskustva i rezultati jako dobri.

(slike)

fh2

19.10.2013.

Bikovi nositelji nepoželjnih gena nemaju perspektive

Genomski testovi omogu?uju utvr?ivanje nositelja nepoželjnih gena u populaciji. Posebno su važni bikovi za UO koji imaju veliki utjecaj preko svojeg brojnog potomstva. Genski defekti danas su TOP TEMA u uzgoju, a kako utje?u na odabir bikova za centre za UO možete vidjeti na ovom primjeru.

(opširnije)

ried

05.09.2013.

Izložba u Riedu

Ako vas zanima što se doga?alo na izložbi u Riedu u Gornjoj Austriji, kliknite na linkove ispod. Vrhunske krave, poznatih pedigrea, sjajnog eksterijera,...

(opširnije)

www.fleckvieh.at

watt

09.08.2013.

Top bik iz malog stada

U bavarskom je Miesbachu za 91.000 € prodan mladi bik po imenu Watt. Njegov indeks gGZW 147 govori da je bik najviše razine, a posebna zanimljivost je da dolazi iz vrlo malog, ekstenzivno držanog stada, iz familije krava relativno niske proizvodnje mlijeka. Genomsko testiranje omogu?ilo je da takvi bikovi ne budu "promašeni" ... puno pouka za nas.

(opširnije)

Tumpej Vlado

12.07.2013.

Pogled preko granice: Ptuj, Slovenija

Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj proslavio je ovih dana 60. ro?endan. U toj sto?arski vrlo razvijenoj slovenskoj regiji imamo brojne prijatelje, prije svih isti?emo obitelj Tumpej - stru?njake, savjetnike: otac Vlado (na slici), sin Igor i snaha Majda - divni ljudi koji su mnogim našim sto?arima i savjetodavcima godinama pomagali u prenošenju znanja i iskustava iz Europe.

Prošlonedjeljna poljoprivredna emisija "Ljudje in zemlja" TV Slovenije u cijelosti je bila posve?ena zna?ajnom jubileju KGZ Ptuj. Ne propustite pogledati - izvrsna je,...

(cijela emisija 49 min.)

800 aukcija

29.06.2013.

Kontinuitet:  800. aukcija rasplodne stoke

U prijateljskoj udruzi bavarskih uzgajatelja, iz koje su mnogi naši vrsni sto?ari nabavili junice, obilježili su nedavno za nas impozantan jubilej: 800. aukcija rasplodne stoke - uzgajatelji više od 80 godina ?vrsto drže uzgoj i prodaju stoke u svojim rukama, rezultati vrijedni divljenja,...

(opširnije)

02.05.2013.

Koliko detalja o jednom biku

Nedavno je u bavarskom Miesbachu za 78.000 € CRV Meggle kupio mladog bika po imenu WEB (Wille x GS Rumgo x Weinold). Biki? je trenutno 7. od 637 genotipizirane muške teladi od oca WILLE-a. Kombinacija genomskih indeksa i eksterijera mu je na najvišoj razini: gGZW 146 (+9 u odnosu na pedigre-indeks), noge 125 (+16) i vime 120 (+12). Bikovi imaju ogroman utjecaj na populaciju krava pa je svaki detalj važan,...

(opširnije)

30.04.2013.

Kakve bikove kupuju ?esi u Bavarskoj

?eški centri za umjetno osjemenjivanje dio bikova kupuju u Njema?koj i Austriji. Nedavno su 2 mlada bika iz Schwandorfa otišla u ?eški centar NATURAL. Razina kvalitete im je izuzetno visoka: gGZW 144 i 138. Dakle, tržište za visoku kvalitetu u simentalskoj-Fleckvieh pasmini izuzetno je široko. Uskoro ulazimo u EU, granice postaju sve manja prepreka,...

(opširnije)

GS Zocker

25.03.2013.

Ako se ho?ete uspore?ivati...

U proizvodnji, uzgojnom unaprje?enju i selekciji uspore?ivanje je neminovnost i stalna potreba. S kime se uspore?ivati, kao zemlja i pojedina?no ?! Prosjek veli?ine stada u Austriji je 18 krava, možda je to zemlja i uzgoj pogodni za usporedbu ?! Puno detaljnih i korisnih informacija ...

(opširnije)

24.03.2013.

Za one koje zanima elitni uzgoj simentalca

Vrhunac nacionalne izložbe simentalca Austrije (Rotholz 6. i 7. travnja) bit ?e i ove godine ELITNA AUKCIJA. Genomsko testiranje dalo je uzgoju novu dimenziju - pouzdanije vrednovanje životinja od samog ro?enja. Za sve zainteresirane katalog aukcije zanimljivo je štivo (izvor: www.fleckvieh.at)

(katalog)

Waldbrand

07.03.2013.

WALDBRAND, WILLE i VANSTEIN najkorišteniji u Njema?koj

Najve?i broj prvih osjemenjivanja u 2012. u Njema?koj napravili su nama vrlo dobro poznati bikovi WALDBRAND, WILLE i VANSTEIN. Od mladih genomski testiranih bikova najkorišteniji su bili austrijski GS RAVE i ORBIT. Koga zanima, pogledat ?e kako se koriste i još neki bikovi koji su živi ili ?ije je sjeme uvezeno u naše centre za UO.

(opširnije)

ress

07.03.2013.

Najproduktivnije krave i uzgajatelji u Austriji u 2012.

Austrijski Savez uzgajatelja simentalca (AGÖF) objavio je Top liste uzgajatelja i krava s najve?om proizvodnjom u 2012. godini. Zanimljivi podaci za sve one kojima je austrijski uzgoj simentalca uzor. Posebno bode u o?i podatak da me?u 25 staja s najve?om prosje?nom proizvodnjom po kravi nema ni jedne s više od 50 krava u stadu.

(opširnije)

WILLE

18.02.2013.

WILLE uvjerljivo najkorišteniji bik u Austriji

Za nas je u uzgoju simentalca Austrija zasigurno "obe?ana zemlja". Koje oni bikove najviše koriste dobro je znati. Ohrabruje ?injenica da i naši uzgajatelji mogu slobodno koristiti gotovo polovinu od 20 najkorištenijih bikova u Austriji. To je do prije 10-ak godino bilo nezamislivo.

(opširnije)

Rotholz

08.02.2013.

Pozvani smo na državnu Fleckvieh izložbu Austrije

FLECKVIEH AUSTRIA (AGÖF) - Savez uzgajatelja simentalca Austrije nas poziva na svoju 13. državnu izložbu koja ?e se održati u Rotholzu (Tirol) 6. i 7. travnja. Našim je uzgajateljima u ugodnom sje?anju ostala prošla takva izložba u Greinbachu (kod Graza) na kojoj smo bili 2009. godine.

Pozivamo vas, osobito mlade uzgajatelje, da se s prijedlozima i interesima za odlazak na izložbu javite na naš e-mail: simentalac@simentalac.com

3300€

07.02.2013.

Milijun i pol Eura na aukcijama u mjesec dana  ?!

Svrha djelovanja uzgojnih udruga je pod 1: uzgajati krave sve bolje uzgojne i proizvodne vrijednosti, a pod 2: držati tržište stoke u svojim rukama da bi se postigla najve?a mogu?a vrijednost uzgojnih grla i tovnog materijala kao vrlo važnog izvora prihoda uzgajatelja.

U jednoj udruzi u zadnjih mjesec dana ostvaren je na aukcijama promet od gotovo milijun i pol Eura !? Pou?an primjer...

(opširnije)

1.Romario

30.11.2012.

Cijene bikova  "lete u nebo" ...  -  ili  ?!

Naša dva najve?a simentalska centra za UO u partnerskim su odnosima s najve?a dva njema?ka simentalska centra. Uzgoj nam je time "?vrsto naslonjen" na Fleckvieh uzgoj Njema?ke. Što se tamo doga?a zanima mnoge, a posebno naše vrsne uzgajatelje koji su i kod nas ve? postigli sjajne rezultate u uzgoju bikova za UO. Kakav trend cijena mladih bikova možemo o?ekivati ?

(opširnije)

Wal

09.11.2012.

Možemo li uzgajati ovakve bikove - sigurno možemo !

Na zadnjoj aukciji u dobro nam poznatom Schwandorfu (Oberpfalz, Bavarska) centri za UO kupili su 4 zanimljiva mlada bika i to po jako dobrim cijenama. Sva ta 4 bika prva su telad svojih majki (telad od junica). Poruka uzgajateljima:
najbolje junice pripuštajte najboljim bikovima i mušku telad prijavite u HPA ili svoju udrugu – sustav ?e osigurati genomsko testiranje – tele možda postane poznati bik ?!

(opširnije)

21.10.2012.

Sjajna promocija simentalske /Fleckvieh/ pasmine:

?UDO U NIZOZEMSKOJ: najve?u proizvodnju mlijeka u 2011/12. godini u toj tipi?noj holstein-frizijskoj zemlji ostvarila je jedna ?istokrvna simentalka "rodom" iz Bavarske.

(opširnije)

mlijeko_meso

28.09.2012.

Izložbe u sklopu Svjetskog simentalskog kongresa

U sklopu bogatog programa Svjetskog simentalskog kongresa održanog krajem rujna u Njema?koj pripremljene su i izložbe u Ilshofenu (Baden-Württemberg) i Münchenu (Bavarska). I jednu i drugu izložbu sudili su suci iz Austrije. Iz Hrvatske je na kongresu sudjelovao predsjednik HUSIM-a Igor Mihaljevi? i nekoliko predstavnika HPA.

(galerija slika)

112000_eura

18.09.2012.

Novi rekord: mladi bik prodan za 112.000 Eura

Na aukciji u Weilheimu u Gornjoj Bavarskoj prodan je nedavno vode?i genomski-testirani mladi bik (gGZW 147) po rekordnoj cijeni od nevjerojatnih 112.000 €.
Pedigre bika (Wyoming x Mandela x Waterberg) i familija krava u kojoj je uzgojen posebno su zanimljivi i za naš uzgoj.

(opširnije)

berglandhalle

24.08.2012.

Vrhunac uzgoja i selekcije - prodaja prvotelki

Katalozi redovnih mjese?nih aukcija u uzgojnim udrugama Austrije i Njema?ke dostupni su na njihovim web-stranicama dovoljno unaprijed da bi zainteresirani kupci mogli pomno prou?avati pedigree i tražiti grla koja ih zanimaju. Za nas je to itekako zanimljivo "štivo" jer iz tih se kataloga puno može zaklju?iti i nau?iti o vrhunskom uzgoju simentalca kojemu težimo.

(opširnije)

waus

11.08.2012.

gGZW 131 - prosjek mladih bikova u centrima za UO

Analiza 100-tinjak mladih bikova koje su centri za UO kupili u prvom dijelu ove godine u najja?im uzgojnim udrugama Bavarske može pomo?i zainteresiranima u razumijevanju trendova u današnjem uzgoju simentalca (Fleckvieh).

(opširnije)

mertin

14.05.2012.

Bikovi za UO i po razumnim cijenama

Centri za umjetno osjemenjivanje u Bavarskoj ne kupuju naravno samo mlade bikove s ekstremnim indeksima i "za velike novce". Na aukcijama se kupuju i potencijalno zanimljivi bikovi razine indeksa gGZW oko 130 po razumnim cijenama. Tako je bilo i neki dan u nama dobro poznatom aukcijsko-uzgojnom centru u Schwandorfu (Oberpfalz, Bavarska).

(opširnije)

Mado

04.05.2012.

Orijentir za naše vrsne uzgajatelje

Zainteresiranim uzgajateljima kontinuirano donosimo vijesti o mladim bikovima koje kupuju centri za UO u Bavarskoj i Austriji. Neki dan su dva zanimljiva bika ušla u BVN - centar za UO Neustadt-Aisch. Možemo li takve bikove i mi uzgajati - klju?no pitanje na koje se traži vrlo jasan odgovor sustava. Mi u Zagreba?koj županiji smo sigurni da možemo. Bik Miši? - Waus je najbolja potvrda.

(opširnije)

ratzberger

27.03.2012.

Plemenita vještina uzgoja po?iva na zdravim obiteljima

U Austriji se tradicionalno bira uzgajiva? godine - "Züchter des Jahres". U prvom ovogodišnjem broju ?asopisa Saveza uzgajiva?a simentalca Austrije "Fleckvieh - Austria" objavljena je detaljna lista 50 najboljih uzgajiva?a s najve?im brojem bodova. Sustav bodovanja vrlo je transparentan i jasan, dijeli se na segment uzgoja i fitnesa s ukupno 10 kriterija. Posebno upe?atljiva zanimljivost jest ta da od 50 najbolje rangiranih uzgajiva?a samo ih 3 drži više od 50 krava. Pobjednik ovog prestižnog natjecanja ve? druge godine za redom je familija Ratzberger iz Donje Austrije, uzgajatelji nama dobro poznatog bika GS RAU.

(opširnije)
Romario9200

21.03.2012.

Na ozbiljnim tržištima rekordne cijene teladi, bikova i krava

Pri?e o "slobodnom tržištu" i niskim cijenama naravno ne prolaze u ozbiljnim zemljama kao što su Bavarska i Austrija. Tamo trenutno vladaju rekordne cijene teladi za tov, utovljenih bikova i krava za klanje. Sustav, organizacija i zaštita doma?e proizvodnje omogu?uju da vrijedni uzgajiva?i uz punu podršku struke i znanosti opstaju i u ova krizna vremena. U takvim uvjetima kontinuirani rad na uzgoju sve bolje stoke ima svoj puni smisao.

(opširnije)
Malhaxl

17.03.2012.

Kakve bikove kupuju centri za UO u Bavarskoj

Našim vrsnim uzgajiva?ima vjerojatno je zanimljivo pratiti kakve bikove kupuju centri za UO u Bavarskoj koji nama putem svojih partnera u Hrvatskoj prodaju sjeme i žive bikove. Strateški interes za naše govedarstvo jest uzgajati vlastite bikove za UO od naših najboljih krava. Genomsko testiranje otvara presudnu mogu?nost usporedbe bikova ve? u najranijoj fazi uzgoja i upravo to nam je prilika za ostvarenje konkurentnosti koju ne smijemo propustiti. Bik Miši? je konkretna potvrda da možemo uzgajati konkurente bikove. Bika sli?nih vrijednosti prona?i ?ete u tekstu koji slijedi.

(opširnije)
tele3440

06.02.2012.

To je simentalac - to je Europska unija

Vrijednost simentalske pasmine ogleda se i u vrhunskoj kvaliteti teladi za tov. Sustav uzgoja koji se temelji na ?vrstoj organizaciji udruga i u segmentu tova donosi uzgajiva?ima maksimalnu korist - njihova muška telad za tov danas vrijedi i 40 kn/kg žive vage. I vrhunska muška telad od bikovskih majki danas je na visokoj cijeni. Tele na slici prodano je za 3.440 Eura na nedavno održanoj redovnoj aukciji teladi u Ansbachu u bavarskoj regiji Mittelfranken.

(opširnije)

rzo

28.01.2012.

Što rade naši prijatelji u Bavarskoj

Vrbove?ka simentalska udruga ve? nekoliko godina njeguje dobru suradnju s najve?om bavarskom udrugom uzgajiva?a u sjeveroisto?noj bavarskoj regiji Oberpfalz, sa sjedištem u Schwandorfu. Izmijenili smo nekoliko me?usobnih posjeta, a neki naši veliki uzgajiva?i uvezli su kvalitetne junice iz toga podru?ja. Udruga RZO nedavno je objavila svoje redovito godišnje izvješ?e i to na 124 stranice !? Pregršt zanimljivih informacija iz kojih se štošta dade zaklju?iti i nau?iti. Kratak izvadak iz toga izvješ?a pomo?i ?e vam da dobijete predodžbu kako oni funkcioniraju, a stvarno nam mogu i trebaju biti uzor.

(opširnije)
prvotelka

13.01.2012.

Kakve prvotelke prodaju u Greinbachu u Štajerskoj ?!

Aukcijska prodaja krava prvotelki izrazito je bitan segment uzgoja u Austriji i Bavarskoj (trebala bi biti i kod nas). U aukcijskom centru u Greinbachu blizu Graza, gdje smo u prolje?e 2009. godine bili na državnoj austrijskoj izložbi, neki dan je održana redovna mjese?na aukcija. Za kravama prvotelkama velika je potražnja, a i kvaliteta je bila vrhunska (izvor: www.rinderzucht-stmk.at).

(katalog) (komentar)

11.01.2012.

Novi rekord: cijena mladog bika nevjerojatnih 80.000 Eura

Na aukciji u Wertingenu u Bavarskoj prodan je mladi rasplodni bik po do sada nevi?enoj (ludoj) cijeni od nevjerojatnih 80.000 €.
Bik je iz rijetke linije, otac mu je Ermut (Ergo x Weinox). Kupio ga je centar Höchstädt, a i ime mu je znakovito -
Everest.

(opširnije)

10.01.2012.

GENOSTAR kupio 7 mladih bikova visokih genomskih indeksa

Na prvoj ovogodišnjoj aukcijskoj prodaji u Greinbachu u Štajerskoj Genostar je predstavio 7 mladih bikova (iz 5 razli?itih linija) koje su kupili. Me?u njima je i bik GS WALCH (o. WALDBRAND) - trenutno najbolji genomski testirani bik cijele Fleckvieh-populacije s gGZW 146.

(opširnije)

(pedigrei bikova)

03.01.2012.

Austrijskih 20 NAJ...

Zanimljive podatke o svojim najboljim uzgajiva?ima i najboljim kravama objavio je potkraj 2011. godine austrijski AGÖF - krovna organizacija uzgajiva?a simentalca (Fleckvieh) Austrije. Nije za prevelike usporedbe, no, možda ?e nekima i kod nas to biti zanimljivo pa smo se potrudili prevesti materijal (izvor: www.fleckvieh.at).

(opširnije)

02.01.2012.

Najkorišteniji bikovi u Bavarskoj u 2011. godini

Sigurni smo da ?e mnogima biti zanimljivo analizirati tablice koje smo vam pripremili prou?avaju?i godišnje izvješ?e Bavarskog instituta za uzgoj životinja (izvor: www.lfl.bayern.de). U prvoj su tablici najkorišteniji bikovi u Bavarskoj predvo?eni "dobrim starim" Vansteinom, a u drugoj su još neki bikovi koji su za nas zanimljivi.

(najkorišteniji bikovi) (drugi zanimljivi bikovi) (komentar)