Klub mladih

E-mail Ispis PDF

 

Klub mladih uzgajiva?a goveda Vrbovec


Od 2006. godine - formalno od 05. sije?nja 2009. - u Vrbovcu djeluje Klub mladih uzgajiva?a. Okuplja 30 ?lanova u dobi od 14 do 30 godina. Prije formalnog ustrojavanja mladi su uzgajiva?i dogovorili „pravila igre“:

  • Klub mladih uzgajiva?a djeluje u sklopu Udruge, a ne kao posebna udruga
  • Granica „starosti“ za mladog uzgajiva?a je 30 godina
  • Pasmina goveda ne igra ulogu za ?lanstvo u Klubu
  • Vodstvo Kluba ?ini upravni odbor od 7 ?lanova: predsjednik, dva dopredsjednika i još 4 ?lana
  • Predsjednik Kluba ujedno je i dopredsjednik Udruge
  • Vodstvo se bira na mandat od dvije godine
  • Predsjednik mora vladati barem jednim stranim jezikom

Formalno ?lanstvo u Klubu mladih uzgajiva?a do sada je ostvarilo 30 mladi?a i djevojaka prosje?ne „starosti“ od 19 godina. Ve?ina ?lanova su sadašnji ili bivši polaznici Srednje gospodarske škole i Visokog gospodarskog u?ilišta u Križevcima te Agronomskog i Veterinarskog fakulteta u Zagrebu. Sve su to djeca ozbiljnih uzgajiva?a goveda s vrbove?kog i zelinskog podru?ja.

Predsjednik Kluba je Danijel Horvati? (22) iz Stare Kapele. Dopredsjednici su Marija Mužini? (24) iz Križev?eca te Marijan Su?ija (21) iz Konaka. ?lanovi upravnog odbora Kluba još su i Mateja Jambrišak (23) iz Vrbovca, Mirko Hrastovec (23) iz Ladine, Ivan Šmar (24) iz Drop?evca te Renato Tumpak (24) iz Poljane.

Prioritetne aktivnosti Kluba su druženje i zabava, stru?na putovanja, edukacije i informiranje. U svojem radu o?ekuju snažnu podršku ponajprije mati?ne udruge, ali i svih institucija ?ija je to i prirodna uloga.