Novosti

E-mail Ispis PDF
mozilla

14.06.2016.

MOZILLA - najbolji naš mladi bik do sada

Uzgajatelji OPG Horvati? i Savez uzgajatelja simentalskog goveda Zagreba?ke županije i Grada Zagreba, uz podršku CUO Varaždin predstavili su najboljeg hrvatskog bika do sada. Doga?aj je medijski popra?en, a bik je sretno stigao u svoj novi radni prostor - Centar za UO Varaždin. Po?etak prodaje sjemena o?ekuje se po?etkom rujna.

crv.djetelina

13.03.2015.

Vrijeme je za crvenu djetelinu

Optimalni rokovi sjetve crvene djeteline su u ožujku pa sve do prve dekade travnja.

(opširnije)

andrea

03.03.2015.

Dva dana s Andreom Hefner iz BVN-a:

U suradnji s CUO Varaždin organiziran je stru?ni posjet Hrvatskoj gospo?e Andree Hefner, stru?njakinje za uzgoj bikova i bikovske majke. Dva dana u stajama naših vrsnih uzgajatelja bila su vrlo korisna.

(opširnije)

prijedlog

15.11.2014.

Prijedlozi za profesionalizaciju Saveza:

O prijedlozima koncepta profesionalizacije uzgojnih saveza ozbiljno se raspravlja u Ministarstvu poljoprivrede i uskoro o?ekujemo konkretne poteze.

prijedlog HUSim-u

prijedlog Ministarstvu

raul

29.09.2014.

Preporu?ujemo 3 nova živa bika:

WALBASO, MARTIN i RAUL tri su nova živa bika koje preporu?ujemo u našem uzgoju. WALBASO i MARTIN mladi su, genomski testirani bikovi, a RAUL je stariji, pouzdan, progeno testirani bik. WALBASO ima za nas veliko simboli?ko zna?enje jer je prvi bik iz službenog sustava genomske selekcije iz našeg uzgoja vrijedan progenog testiranja, a uzgojila ga je obitelj Barši? iz Dubravice, kraj Zapreši?a.

(opširnije)

ialb

25.06.2014.

Naši uzgajatelji ugostili europske savjetodavce

Naši poznati uzgajatelji Kristijan i Maja Pandek, Romina i Željko Zadravec te Ana i Zlatko Mužini? ugostili su 40-ak savjetodavaca iz više europskih zemalja. Bio je to jedan od stru?nih izleta za savjetnike sto?arske specijalnosti tijekom Europskog kongresa poljoprivrednih savjetodavaca održanog kod nas prošli tjedan. Više o kongresu na web stranici organizatora www.savjetodavna.hr.

(ve?a slika)

fv_linie

15.06.2014.

Vrhunsko štivo - brošura o linijama u našoj pasmini

Dvojica renomiranih austrijskih stru?njaka prakti?ara - Josef Miesenberger (FIH) i Peter Stückler (Rinderzucht Steiermark) objavili su sjajan priru?nik pod nazivom "FLECKVIEH - LINIEN". Objavljena je i u elektronskom obliku (PDF) na web-stranici austrijskog Saveza www.fleckvieh.at. Koga imalo zanima uzgoj simentalca - Fleckvieh, ne smije propustiti ovu izvrsnu brošuru od 56 stranica.

(brošura u PDF-u 4 MB)
hutera

05.04.2014.

Nove uzgojne vrijednosti bikova - 1. travnja 2014.

Prva ovogodišnja objava novih uzgojnih vrijednosti u AT/DEU sustavu dogodila se prvog travnja. Nema spektakularnih novosti, no za nas je zna?ajan solidan uspon bika kojega dosta koristimo i preporu?ujemo kao "pravog simentalca" dvojnih osobina mlijeko-meso: to je HUTERA. Ostale novosti uskoro u rubrici "Preporuke bikova".

(opširnije)

trava

31.03.2014.

TRAVANJ nam je najvažniji mjesec

Redosljed poslova u najvažnijem mjesecu godine:

1. košnja talijanskog ljulja,   2. sjetva kukuruza,   3. košnja engleskog ljulja

(opširnije)

zadruga

28.03.2014.

ZADRUGA "DAR PRIRODE" osnovana u Zapreši?u

Dilema udruga ili zadruga ne postoji. I jedno i drugo je potrebno i neophodno za budu?nost. Vrsni ?lanovi naših uzgojnih udruga i saveza osnovali su mljekarsko-sto?arsku zadrugu sa sjedištem u Zapreši?u, a okupljaju proizvo?a?e iz Zagreba?ke i Krapinsko-zagorske županije te Grada Zagreba. Mnogobrojni uvaženi gosti, me?u kojima i župani Stjepan Koži? i Željko Kolar, uveli?ali su osniva?ku skupštinu zadruge i izrazili osniva?ima bezrezervnu podršku.

(opširnije)

pp

21.03.2014.

Imamo mlade bikove s dobrim genomskim testovima

Naši vrsni uzgajatelji koriste priliku za genomsko testiranje potencijalnih rasplodnih bikova koje nam omogu?uje plodna suradnja našeg saveza HUSIM-a s austrijskim i njema?kim partnerskim savezima. Imamo vrlo solidne rezultate i na nacionalnoj razini i na razini našeg županijskog saveza. Ako netko treba bika za prirodni pripust, javite se !

(opširnije)

incredible

20.03.2014.

BEZROŽNOST na visokoj cijeni - mladi bik za 131.000 €

INCREDIBLE PP* ime je najskupljega do sada mladog bika, kojega je centar za UO iz Neustadt-Aischa (BVN, EUROgenetik) nedavno kupio za nevjerojatnu sumu od 131.000 €. Nedvojbeno je da je tako veliku vrijednost postigao isklju?ivo zbog statusa homozigotne bezrožnosti (oznaka PP*). Sva njegova telad ra?at ?e se genetski bez rogova jer je taj gen dominantan nad genom za rogove (pp).

(opširnije)

manton

01.02.2014.

Koristite MANTON-a: vrhunski je bik iz dugovje?ne familije

MANTON je bik kojega svi traže. Vrhunski je Manitobin sin, bez ograni?enja, široko upotrebljiv, preporu?ljiv i za junice. Familija krava (majka, baka, prabaka,...) u kojoj je uzgojen izdvaja ga od drugih bikova. To je izuzetno dugovje?na, stabilna familija, kakvu bi poželio svaki uzgajatelj.

(opširnije)

waus

waus

02.01.2014.

Naš prvi genomski-testirani bik na AT/DEU listi - WAUS

Bik WAUS (Winnor x Vanstein), koji "živi i radi" u CUS Osijek, a uzgojila ga je obitelj našeg vrsnog uzgajatelja Vlade Jurkasa, prvi je hrvatski bik koji je zanimljiv i u austrijskom uzgoju. Kod njih se od rujna ove godine i koristi pa je dobio i svoje mjesto u službenoj i javnoj bazi podataka svih bikova korištenih u  AT/DEU sustavu. Na stranici www.zar.at mo?i ?emo nadalje pratiti kretanje njegovih indeksa i uzgojnih vrijednosti i sigurno do?ekati i progene testove za otprilike 3-3,5 godine. Nažalost, od nekog od svojih predaka (Winnora ili Vansteina) nasljedio je i genski defekt TP, što ?e mu ograni?iti upotrebu, ali ako progeni testovi budu na razini genomskih, bit ?e on upotrebljiv za ciljana sparivanja jer je rijedak Winnorov sin s dobrim indeksom vimena (110).

U svakom slu?aju WAUS je postavio standard koji bi trebalo cijeniti i ispod kojega ne bismo više smjeli i?i u uzgoju bikova za UO u Hrvatskoj.

(www.zar.at)

02.11.2013.

Preporu?ujemo dva nova vrhunska bika

Nedavno su nas kontaktirali iz CUO Varaždin u vezi uvoza sjemena vrhunskih bikova za vrsne uzgajatelje. Dostupno je sjeme dva bika iz programa EUROgenetika iz njihove elitne proizvodne linije EUROpremium. To su MANIGO i HUTERA - bikovski o?evi jako zanimljivi i za naš uzgoj.

(opširnije)

27.10.2013.

Važne informacije o enzootskoj leukozi goveda

Tuberkuloza, bruceloza i enzootska leukoza goveda tri su važne zarazne bolesti koje se organizirano, sustavno, nacionalnim programima nastoje iskorijeniti iz populacije goveda. To su jako važne bolesti i u smislu prometa i kupoprodaje goveda unutar zemlje i u me?unarodnoj trgovini. Sveobuhvatan pisani materijal o ovoj jako važnoj temi OBAVEZNO pro?itajte na stranicama Uprave za veterinarstvo Ministarstva poljoprivrede.

(Uprava veterinarstva - O LEUKOZI)

genski defekti

13.10.2013.


OPREZ PRI SPARIVANJU

NOVI GENSKI DEFEKTI

(opširnije)

norfor

11.10.2013.

Po?inje jako važan projekt za hranidbu goveda

U Zagrebu i Vrbovcu je nedavno održana trodnevna radionica, koja ozna?ava po?etak jednog jako važnog projekta za hrvatsko govedarstvo. U suradnji sa skandinavskim stru?njacima uspostavit ?e se novi sustav procjene hranjive vrijednosti krmiva i upravljanja hranidbom goveda.

(opširnije na www.savjetodavna.hr)

waus

13.09.2013.

"NOVA ERA" U UZGOJU BIKOVA

Sjeme našeg WAUS-a otišlo u Austriju

 

(opširnije)

silaža

30.08.2013.

Kvalitetno spremite dovoljne koli?ine silaže

Gospodarstva koja ve? godinama imaju dovoljne koli?ine kvalitetne kukuruzne silaže - 365 dana u godini u obroku - ostvaruju i dobru proizvodnju mlijeka i mesa. Silaže ne smije nedostajati - kukuruz je najprofitabilnija kultura za goveda - naro?ito u obliku silaže cijele biljke. Loše spremljena silaža postaje velika opasnost, najviše zbog MIKOTOKSINA. Pogledajte savjete za spremanje silaže na stranici Poljoprivredne savjetodavne službe.

(opširnije na www.savjetodavna.hr)

manton

16.07.2013.

NOVI BIKOVI i BIKOVSKI O?EVI

MANTON i HURRICAN novi su vrhunski bikovi - bikovski o?evi, ?ije je sjeme u dogovoru s HUSIM-om uvezeno nedavno u CUO Varaždin. U CRSH u Križevcima ima dovoljno sjemena sjajnog mladog bika, vode?eg iz "S"-linije, po imenu SEEWALCHEN. Ne ?ekajte ništa, koristite ove i još 4 od prije preporu?enih vrhunskih bikova za osjemenjivanje najboljih krava i junica ako vas zanima maksimalni genetski napredak u stadu. Najbolja muška telad bit ?e kandidati za genotipiziranje, a ženska budu?e potencijalne bikovske majke.

(opširnije)

ispust

12.07.2013.

Ispust puno zna?i

ISPUST, makar i od nekoliko kvadrata po kravi, može puno zna?iti, posebno za ljetnih vru?ina. O tome svjedo?e pozitivna iskustva nekih naših vrsnih uzgajatelja, ?ija rješenja pogledajte u prilogu...

(opširnije)

meso

11.07.2013.

Informacije o potencijalnom IZVOZU stoke

Ve? duže vrijeme se me?u našim vrijednim uzgajateljima razgovara o nužnosti izvoza stoke, kako utovljenih bikova i krava za klanje, tako i rasplodnih junica. Uz potrebu dosezanja neophodne kvalitete stoke (na kojoj puno radimo), od presudne važnosti za izvoz je veterinarsko-zdravstveni aspekt. Uprava veterinarstva Ministarstva poljoprivrede pravi je izvor to?nih informacija o toj važnoj temi, koja je - kad je rije? o izvozu - odlu?uju?a.

(Uprava veterinarstva - stanje oko IZVOZA stoke)

100 godina

01.07.2013.

100 godina uzgojnog rada

Sveti Ivan Žabno bio je i ostaje simbol 100-godišnjeg organiziranog uzgojno-selekcijskog rada u govedarstvu Hrvatske. U Žabnu je sredinom lipnja uprili?ena prigodna sve?anost povodom 100-godišnjice osnutka prvog Saveza marvogojskih udruga na ovim prostorima.

(opširnije)

šampionka

IZLOŽBA: Pokazali smo vrlo kvalitetno blago

Galerija slika

Austrijanci o izložbi: --- Fleckvieh Austria ---

------------ -   ----------- NOEGENETIK ---

------------------ --- Rinderzucht STEIERMARK ---

08.06.2013.

KATALOG IZLOŽBE

Na 16. sto?arskoj izložbi Zagreba?ke županije bit ?e prezentirano 38 vrijednih grla goveda u 4 natjecateljske kolekcije. Sudac izložbe bit ?e vrsni stru?njak, voditelj uzgoja i direktor udruge uzgajatelja goveda Štajerske DI Peter Stückler.

(katalog)

top_vime

07.06.2013.

VIME još uvijek najve?i problem

U ova najteža vremena za poljoprivredu do sada ipak organiziramo sto?arsku izložbu?! Odluka je to - odgovorna i mudra - ve?ine uzgajatelja Zagreba?ke županije koji su i do sada izlagali svoja vrijedna grla. 1. cilj: loše krave potisnuti dobrima (uzgoj), 2. cilj: uzgajatelji moraju ostvariti zna?ajan prihod od prodaje rasplodne stoke. U svemu tome VIME krave je izuzetno važno,...

(opširnije)

russam

18.05.2013.

OPREZNO s mladim bikovima

I dalje imamo velikih problema s potpuno neprimjerenim korištenjem mladih bikova u osjemenjivanju. Problem se pove?ava jer centri za UO uvoze veliki broj novih živih mladih bikova. Uzgajatelji, sve to ide na vaš ra?un ! PAZITE  s ?im vam se osjemenjuju krave, ako vam je neki bik nepoznat, zovite, pitajte,... koristite informacije i preporuke koje ZA VAS pišemo.

(opširnije)

14.04.2013.

Štajerci pokazali najljepše krave na državnoj izložbi Austrije

Ovogodišnja državna izložba Austrije /Bundesfleckviehschau/ održana je u Tirolu. Bila je tamo i mala hrvatska delegacija. Za sve nas koji nismo mogli vidjeti je uživo kratak osvrt na izložbu donosimo u prilogu.

(opširnije)

rumgo

12.04.2013.

Izložba sjeverne Bavarske - VFR-Schau

Kratki osvrt s par fotografija možda ?e zanimati naše uzgajatelje koji se pripremaju izlagati svoja grla. Izložbu je sudio isti sudac koji je ocjenjivao i na našoj državnoj izložbi lani u Gudovcu.


(opširnije)

2009

26.03.2013.                                                                         

Pripreme za IZLOŽBU od danas po?inju

Uzgajatelji su odlu?ili: IZLOŽBA DA - u Vrbovcu za Dan Grada, na blagdan Svetog Vida, 15. lipnja. (subota). Ve?ina uzgajatelja koji su izlagali svoja grla na zadnje dvije županijske izložbe donijeli su odluku da se ide u organizaciju ovogodišnje izložbe. Pripreme po?inju odmah,...

(opširnije)

21.02.2013.                                                                         

Ipak se kre?e ?!

Na godišnjoj skupštini Saveza uzgajatelja simentalca Zagreba?ke županije djelatnici HPA i PSS prezentirali su zanimljive podatke o ostvarenim rezultatima u uzgoju u prošloj godini. U tako teškoj godini (ne ponovila se !) neki su uzgajatelji postigli "svjetske" rezultate - ?ESTITAMO !

(prezentacija)

joža

15.02.2013.                                                                         

Joža Burek i nadalje predsjednik županijskog saveza

Izborna skupština Saveza uzgajatelja simentalca Zagreba?ke županije održana je 15. velja?e u Vrbovcu. Skupštinu ?ini ukupno 21 izaslanik - po 7 predstavnika iz tri udruge koje tvore savez. Odazvala se velika ve?ina - 19 izaslanika, a skup su uveli?ali i sadržajno upotpunili i gosti te suradnici iz institucija HPA i PSS. Novi - stari predsjednik je Josip Burek iz Mostara, op?ina Dubrava. Skupštini je prisustvovao i aktivno sudjelovao u raspravama i predsjednik Središnjeg saveza HUSIM-a Igor Mihaljevi?. Ovime je završen ciklus skupština uzgojnih udruga u Zagreba?koj županiji. Predstoji sada ona najvažnija - skupština Središnjeg saveza HUSIM-a 1. ožujka u Križevcima.

Hubak Ivan

09.02.2013.                                                                         

Udrugu Otok Ivani? vodit ?e Ivan Hubak

U Ivani? Gradu je 9. velja?e održana izborna godišnja skupština Udruge uzgajatelja simentalskog goveda Otok Ivani?, koja pokriva podru?je (bivših op?ina) Ivani? Grada i Dugog Sela. Vrsni uzgajatelj Ivan Hubak iz Okešinca (op?ina Križ) novi je predsjednik, koji je na toj funkciji naslijedio dugogodišnjeg kolegu Ivicu Hajdina. Ono što nam slijedi jest izborna godišnja skupština Saveza uzgajatelja simentalskog goveda Zagreba?ke županije, koja ?e se održati u petak 15. velja?e, u Vrbovcu, a na kojoj ?e se okupiti po 7 izaslanika iz svake od triju udruga koje ?ine županijski Savez (Vrbovec, Zagreba?ki prsten i Otok Ivani?). O?ekuje se donošenje konkretnih planova unaprje?enja rada uzgojnih udruga na podru?ju županije s prijedlozima i inicijativama za skupštinu Središnjeg Saveza (HUSIM), koja ?e se održati 1. ožujka u Križevcima.

Horvati? Damir

06.02.2013.                                                                         

Novi predsjednik vrbove?ke udruge je Damir Horvati?

Vrbove?ku udrugu uzgajatelja simentalskog goveda od 6. velja?e vodi novi predsjednik. Uzorni je to, vrlo aktivni, vrsni uzgajatelj Damir Horvati? iz Stare Kapele u Op?ini Dubrava. Skupština je donijela još neke bitne odluke: Izvršni odbor udruge poja?ala su dva nova mlada ?lana: Tomislav Antoš iz Ba?inca (Dubrava) i Darko Jantoljak iz sela Žunci (Vrbovec). U Nadzorni odbor su ušla tako?er dva nova aktivna ?lana: Željko Sikora iz Stare Kapele (Dubrava) i Miroslav Matijevi? iz Žabnice (Farkaševac). Udruga broji ukupno 188 ?lanova s ukupno 2.029 krava i najvitalnija je udruga uzgajatelja simentalca na ovim prostorima s Klubom mladih uzgajatelja od 43 ?lana i prosjekom godina 24. O aktivnostima Udruge i Kluba mladih uzgajatelja redovito ?emo vas izvještavati na našim stranicama. Vaše reakcije i ideje o?ekujemo i na simentalac@simentalac.com .

Ivan Špiši?

02.02.2013.                                                                         

Špiši? i dalje na ?elu udruge uzgajatelja Zagreba?kog prstena

U Pisarovini je 31. sije?nja održana izborna godišnja skupština Udruge uzgajatelja simentalca Zagreba?kog prstena, koja pokriva veliko podru?je bivših op?ina Velika Gorica, Jastrebarsko, Samobor i Zapreši?. Okupljeni ?lanovi udruge zadovoljni su dosadašnjim vodstvom pa su im dali povjerenje da ih i dalje vode i zastupaju. Predsjednik ?e i nadalje biti Ivica Špiši? iz Pisarovine, a u upravnom odboru još ?e biti i Vrhovec i Bradi? kao dopredsjednici te Koljeni? kao blagajnik i Novosel, Petravi? i Koleti? kao ?lanovi.


03.02.2013.                                                                         

Zapažen nastup mladih uzgajatelja u "Plodovima zemlje" HTV-a

Sedmominutni prilog o našim mladim uzgajateljima u najgledanijoj emisiji HTV-a "Plodovi zemlje" izazvao je veliko zanimanje i pozitivne reakcije sa svih strana Lijepe naše. Opet je izostala reakcija nadležnih institucija, no, na to smo ve? svi navikli. Oni koji nisu uspjeli pogledati prilog mogu kliknuti na link:


Televizija na zahtjev: "Plodovi zemlje"

01.02.2013.                                                                         

Godišnje skupštine udruga i saveza

Po?etak godine donosi izborne godišnje skupštine udruga uzgajatelja simentalca, županijskog saveza kao i nacionalnog saveza:

31.01. - Udruga uzgajatelja simentalca Zagreba?kog prstena

06.02. - Udruga uzgajatelja simentalca Vrbovec

09.02. - Udruga uzgajatelja simentalca Otok Ivani?

15.02. - Savez udruga uzgajatelja simentalca Zagreba?ke županije

01.03. - HUSIM - Središnji savez uzgajatelja simentalca Hrvatske


wille

22.12.2012.                                                                         

Nove uzgojne vrijednosti, nove preporuke bikova

Nove uzgojne vrijednosti bikova u DEU/AT sustavu objavljene su 4. prosinca. Op?enito nema ve?ih novosti, a niti novih bikova na našem tržištu. WILLE, WALDBRAND i GS RUMGO bikovi su iz TOP 10 progeno testiranih koje toplo preporu?ujemo našim uzgajateljima. Najbolja novost svakako je bik HUPSOL, ?iji su indeksi dugovje?nosti i fitnesa zna?ajno porasli, a ima gotovo 10.000 k?eri u izra?unu indeksa. Preporu?ujemo i vrhunske genomski testirane bikove, posebno bika GS RAVE, koji uskoro dobiva progene testove, a jedini je nasljednik cijenjenog GS RAU-a, dostupan i kod nas.

O svemu opširnije USKORO u rubrici Preporuke bikova.

(za vrsne uzgajatelje)

02.12.2012.                                                                         

Bavimo li se dovoljno MANAGEMENT-om STADA ?!

Za efikasnost proizvodnje u govedarstvu, njezin management i stalno unaprje?enje od krucijalne je važnosti kontrola mlije?nosti - mjese?na kontrola proizvodnje i prikupljanje svih važnih podataka o pojedina?nim životinjama u stadu - koju obavljaju djelatnici HPA. Kontrola mlije?nosti u širem je smislu i srce i duša napretka i razvitka govedarstva - podjednako važna za genetsko unaprje?enje i za svakodnevni management stada.

Te vrijedne podatke moramo puno bolje koristiti.

(opširnije)

blurau

13.11.2012.                                                                         

Portret bika: GS RAU - najcjenjeniji me?u uzgajateljima !

Prema anketi provedenoj nedavno me?u austrijskim i njema?kim uzgajateljima, bik s ?ijim su k?erima u proizvodnji najzadovoljniji jest GS RAU -  najuspješniji produkt uzgojnog programa uzgajatelja Donje Austrije. Uzgajatelji koji ga nisu (dovoljno) koristili imaju priliku za "popravni", a zove se GS RAVE. Sjeme je dostupno i kod nas.

(opširnije)

WinnorxGSRauxRess

20.10.2012.                                                                         

Znamo proizvoditi i uzgajati - sustav to mora podržati !

Uzgajatelji koji imaju europske rezultate u proizvodnji mlijeka najviše su razo?arani i ljuti na odnos sustava prema njima u ovoj katastrofalnoj situaciji. Iz staje obitelji Gmajni?  sa 12-13 krava godišnje se proda 90-100 tisu?a litara mlijeka najbolje kvalitete. Uzgajaju se i vrhunska rasplodna grla kao što je tele na slici s pedigre indeksom GZW 131 i +1.013 Mkg. To bi u ozbiljnim zemljama znali cijeniti i podržati - u Austriji je recimo prosje?na godišnja proizvodnja mlijeka po gospodarstvu oko 55.000 litara, cijeni se i štiti svim snagama.

(opširnije)

mozart_grizli

16.10.2012.

Imamo 2 mlada bika s genomskim testovima - za prirodni pripust

Dugo o?ekivani rezultati genomskog testa za Mozarta - pravog brata našeg Miši?a (danas WAUSa) stigli su iz Bavarske uz pomo? CUO Varaždin / BVN. Ukupni indeks (gGZW 132) mu je bolji od Miši?a, ali indeksi za noge i vime ne zadovoljavaju kriterije za centre za UO. Iz istog stada genotipiziran je još jedan biki? - Grizli (Romario x Vanstein x Streller x Rumba). Njegovi indeksi fitnesa i eksterijera su fenomenalni, ali indeks mlijeka mu je slab. No, za prirodni pripust obadva ova mlada bika su itekako zanimljivi.

Detalje pogledajte u našem OGLASNIKu.

ulli

18.09.2012.

Uspješan nastup naših uzgajatelja u Gudovcu

Samo dva uzgajatelja iz Zagreba?ke županije sudjelovala su na izložbi u Gudovcu. Prikazali su 4 kvalitetna grla i osvojili jednu drugu i jednu prvu nagradu. U kolekciji mladih krava drugotelki Ivica Špiši? je s kravom Ulli osvojio prvu nagradu, a u kolekciji starijih krava Stjepan Latinovi? je s kravom Mimi osvojio drugu nagradu. BRAVO DE?KI !

(galerija slika)

14.09.2012.

„Uzgoj goveda“  broj 4

Uz rujansko izdanje „Mljekarskog lista“ na Vaše stolove stiže i novi broj našeg jedinog specijaliziranog ?asopisa s uzgojnom tematikom. Najve?i dio ?asopisa posve?en je preporukama bikova za UO. Na našim stranicama, u rubrici Preporuke bikova možete prona?i još detalja o bikovima koji se preporu?uju (mnogi uzgajatelji traže slike bikova). Vaše komentare i prijedloge vezane za ?asopis i ovu našu web-stranicu slobodno šaljite i na e-mail adresu udruge: simentalac@simentalac.com

gudovac20

31.08.2012.                                                                         

Na sajam i u teška vremena,...

Iz bogatog programa posebno preporu?ujemo subotu kao "simentalski dan":

SUB: 10.00 - Okrugli stol HPA za uzgajatelje o budu?nosti uzgoja goveda

_____12.00 - Okrugli stol PSS: Legalizacija stajskih objekata

_____13.00 - Predvo?enje i ocjena goveda simentalske pasmine

NED: 11.30 - Sve?ano predvo?enje i prikaz nagra?enih grla goveda

_____13.00 - Aukcijska prodaja rasplodnih junica

(program sajma)

(najava aukcijske prodaje i izložbi HPA)

rumgo

23.08.2012.                                                                         

Nove uzgojne vrijednosti, novi bikovi,...

Nove uzgojne vrijednosti bikova u DEU/AT sustavu objavljene su 14. kolovoza. Na samom vrhu top liste nema velikih novosti. No, u ponudi naših centara za UO pojavila su se neka nova imena. Vrsni uzgajatelji traže samo najbolje od najboljega - za njih smo izdvojili liste aktualnih novijih bikova.

O svemu opširnije u rubrici Preporuke bikova.

(za vrsne uzgajatelje)

07.08.2012.                                                                         

Nema reakcija na apel mladih uzgajatelja !

Prije više od 5 mjeseci, u jeku najve?e mljekarske krize i dvotjednog prosvjeda mljekara, na adrese najvažnijih institucija i medija uputili smo apel mladih uzgajiva?a u obliku slikovitog letka. Do današnjega dana nismo dobili niti jednu jedinu reakciju, što jasno pokazuje da sustav koji bi nas bezrezervno trebao podržavati nema nam što poru?iti i ne obazire se na nas koji bismo trebali nositi ovu proizvodnju u slijede?im desetlje?ima.  Obeshrabruju?e !?

(opširnije)

meso

26.05.2012.                                                                         

Moderni simentalac - mlijeko i meso na najvišoj razini !

Najbolja simentalska (Fleckvieh) stada u Njema?koj i Austriji prešla su granicu proizvodnje od 10.000 kg mlijeka / kravi godišnje. Istovremeno iz takvih se stada muška telad prodaje za tov po cijenama od 6-6,5 Eura / kg žive vage. I kod nas pojedina uzorna gospodarstva dostižu takve vrhunske rezultate i u proizvodnji mlijeka i mesa i dokazuju da je simentalac izuzetno konkurentna pasmina, posebno u ova krizna vremena.

(opširnije)

kormanic

12.05.2012.                                                                         

Odli?ne doma?e junice

Dugogodišnja ulaganja u genetsko unaprje?enje donose sve više rezultata. Neki naši uzgajatelji prodajom kvalitetnih junica osiguravaju dodatni izvor prihoda u ova teška vremena, dok drugi, kao Stjepan Kormani? iz Svinjarca u op?ini Dubrava, nabavom junica od ponajboljih uzgajatelja stvara kvalitetno stado za konkurentnu dvojnu proizvodnju za budu?nost. Genetski kvalitetna stada temelj su opstanka i razvoja u ruralnim sredinama diljem Lijepe naše, zato: uzgajati, uzgajati i samo uzgajati !

(opširnije)

mikulic damir

29.04.2012.                                                                         

Dojmljivo stado i izvrsna proizvodnja:  8.102 - 4,02 - 3,57

Mikuli? Damir iz Donje Kup?ine ?etvrti je u Hrvatskoj po prosje?noj proizvodnji po kravi u simentalskoj pasmini (službeni podaci HPA). Rezultat je to vrijedan pažnje, s obzirom da se radi o vlastitom uzgoju, u klasi?noj staji na vezu i bez sjenaže. Ovakvim gospodarstvima neophodna je puno ve?a pažnja sustava. U izboru bikova za osjemenjivanje dokazuju da je samo najbolje dovoljno dobro.

(opširnije)

Waldbrand

22.04.2012.

Nove preporuke bikova za osjemenjivanje i ostvarenje subvencije

Zagreba?ka županija financira projekt genetskog unaprje?enja goveda, a provode ga Savez uzgajiva?a simentalskog goveda Zagreba?ke županije i Grada Zagreba i Podru?ni uredi Hrvatske poljoprivredne agencije. U tijeku je prikupljanje zahtjeva za povrat sredstava za osjemenjivanja od 1.1.2012.

Kojim bikovima osjemenjivati -  kliknite na Preporuke bikova.

meso

14.04.2012.                                                                         

I mlijeko i meso - može, može itekako !

Mnogi naši uzgajiva?i simentalca uz dobru i odli?nu proizvodnju mlijeka tove i vlastitu mušku telad, naj?eš?e do ve?ih završnih težina (>700 kg). U ova teška vremena, uz dobru cijenu bikova za klanje, takav sustav ipak im olakšava „preživljavanje“. Rezultati tova su odli?ni i kod uzgajiva?a s prosje?nom proizvodnjom mlijeka po kravi od 7.000 kg i više.

(opširnije)
vanadin

04.04.2012.                                                                         

Nove uzgojne vrijednosti bikova

Nove uzgojne vrijednosti bikova Austrije i Njema?ke objavljene su 3.4.2012. Na vrhu liste u?vrstio se bik WILLE - GZW 149. Novo ime prvi vrhu liste je za sada najbolji Vanstein-ov sin bik VANADIN impozantnog indeksa za meso 143 uz MW 124. WINNOR je na visokih GZW 142, ali mu je nažalost indeks za vime pao na 88. WALDBRAND i MAL su još u TOP 5, a sjeme im je dostupno i kod nas.

(TOP 100 DEU / AT)
mozart

31.03.2012.                                                                         

Najkorišteniji bikovi u 2011. u vrbove?koj udruzi: Winnor i Vanstein

Udruga uzgajatelja simentalskog goveda Vrbovec sredstvima Zagreba?ke županije poticala je i u 2011. godini korištenje vrhunskih bikova u osjemenjivanju. Ukupno je utrošeno gotovo 90.000 kn za skoro 1.800 osjemenjivanja u 56 stada naših ?lanova. Najkorišteniji bikovi bili su Winnor, Vanstein, Romario, Manitoba i Hupsol, a prosjek vrijednosti svih osjemenjivanja iznosio je vrlo visokih GZW 130, Mkg +790 i vime 110. Kod onih uzgajiva?a koji slijede preporuke za osjemenjivanje i koriste dodatne subvencije, ozbiljan genetski napredak u stadima je zagarantiran.

(lista najkorištenijih bikova)

29.02.2012.                                                                         

Zagreba?ka županija daje potporu kapitalnim ulaganjima

Prije nekoliko dana Zagreba?ka županija je objavila dva važna natje?aja za poljoprivrednike (kliknite ovdje). Najvažnija novost je novi sustav potpore kapitalnim ulaganjima u kojima se mogu na?i mnoga obiteljska gospodarstva koja se bave uzgojem goveda. Sredstva su ograni?ena i potrebno je na vrijeme reagirati.

(popis mjera u sto?arstvu)

07.02.2012.

Zastupanje u pregovorima o cijeni mlijeka

Jedina relevantna tema o kojoj se može s uzgajiva?ima razgovarati ovih dana jest naravno cijena mlijeka. Naše uzgajiva?ke udruge i Savez udruga uzgajiva?a simentalskog goveda Zagreba?ke županije i Grada Zagreba u pregovorima o cijeni mlijeka ovlašteno zastupa Hrvatski Savez Udruga Proizvo?a?a Mlijeka, ?iji smo ?lanovi, a u pregovara?kom timu je naš predsjednik Udruge uzgajiva?a i proizvo?a?a mlijeka Grada Zagreba. Kad se pregovara s predstavnicima Hrvatske poljoprivredne komore - i u njezinom Odboru za mlijeko imamo dva ?lana iz Zagreba?ke županije, koji su ugledni ?lanovi izvršnog odbora vrbove?ke udruge.
hupsol i sinovi

30.01.2012.                                                                         

Za snalaženje me?u imenima i linijama bikova

Od sredine 2010. godine u austrijsko-njema?kom sustavu uzgoja vrijede nova pravila za davanje imena novim bikovima za UO u mati?nim knjigama. Svrha je olakšano snalaženje uzgajiva?ima i manje uzgoja u srodstvu. Najvažnije novosti odnose se na 4 podlinije: Hodscha (prelazi na "J"), Humberg (na "O"), Renner (na "I"), Ralbo (na "V"). To se odnosi samo na nove bikove, postoje?i naravno zadržavaju svoja imena. Pregled najvažnijih bikova po linijama i nova pravila davanja imena bikovima možete na?i u rubrici Stru?ni savjeti.

(opširnije)

radio

27.01.2012.                                                                         

Najbolji radio na ovim prostorima

Radio Vrbovec je jedna od rijetkih radio postaja izuzetno naklonjena poljoprivredi i ruralnom prostoru. "Emisija za selo" koja se ve? godinama emitira nedjeljom od 10 sati važan je izvor informiranja poljoprivrednika i ruralnog stanovništva. I "naše teme" iz uzgoja simentalca redovito su zastupljene u toj popularnoj emisiji zahvaljuju?i dragom nam prijatelju Franji Simi?u, aktualnom direktoru Radija Vrbovec. Za sve one koji ne mogu hvatati frekvenciju 94,5 MHz uvijek je na raspolaganju web stranica radija i mogu?nost "kompjutorskog slušanja" tzv. live streaminga.

(live streaming)

skup

26.01.2012.                                                                         

Edukacija terenskih djelatnika HPA i uzgajiva?a

U Vrbovcu je 24.01.2011. održana edukacijska radionica s uzgojnom tematikom. Šesdesetak uzgajiva?a i svi terenski djelatnici HPA Zagreba?ke županije i Grada zagreba educirani su o novostima u izra?unima uzgojnih vrijednosti i temama vezanim na uzgoj. Nastavak je to vrlo uspješne suradnje HPA Zagreba?ke županije s udrugama, posebice Udrugom uzgajatelja simentalskog goveda Vrbovec.

(opširnije)

15.01.2012.

„Uzgoj goveda“ ide dalje

Prvi ovogodišnji broj „Mljekarskog lista“ bogatiji je nego ikad. Uz njega ste dobili i prakti?ni priru?nik o hranidbi krava te drugi broj glasila HUSIM-a i SUHUH-a "Uzgoj goveda". Za nikakve novce pregršt korisnih informacija. Po prvi puta u ovom broju preporuke za korištenje bikova simentalske pasmine daju vrsni uzgajiva?i organizirano kroz Odbor za uzgoj HUSIM-a. Na našim stranicama, u rubrici Preporuke bikova možete prona?i sve detalje o bikovima s tih lista (to sve ne bi moglo nikako stati u jedan ?asopis).

Wille br 1

20.12.2011.

Wille zamijenio Winnipega

Objava novih uzgojnih vrijednosti od 13.12.2011. donijela je i promjenu na vrhu apsolutne Top liste svih bikova: svojega oca Winnipega na vrhu liste zamjenjuje Wille. Od bikova ?ije je sjeme dostupno kod nas Waldbrand je trenutno najatraktivniji bik za osjemenjivanje najboljih krava i junica. Saznat ?ete više ako kliknete na Preporuke bikova.

10.12.2011.

Vrsni hrvatski uzgajiva?i u Austriji

Slika za sje?anje: jedna od najboljih ekskurzija do sada, komentirali su sudionici. Za sve uzgajiva?e goveda, struku, administraciju i politiku ovakva bi stru?na putovanja trebala biti važan izvor informacija. Tridesetak polaznika ove edukacije vidjelo je i ?ulo puno korisnih stvari, dio toga možete pro?itati u prilogu. Obavezno pregledajte i Galeriju slika.

(opširnije)

25.11.2011.

gGZW 130 - prvi bik od HR-krave zanimljiv i izvan Hrvatske

Svjetlo u daljini po pitanju uzgoja doma?ih bikova ukazalo se kad je jedno lijepo bijelo muško tele po imenu Miši? "otkriveno" kao zanimljivo i Austrijancima. Zahvaljuju?i suradnji CroSim-a s austrijskim partnerima NoeGenetik napravili smo 4 genomska testiranja naših bikova i na veliku sre?u i iznena?enje jedan od njih je vrlo zanimljiv. Nadamo se da je ovo tek po?etak jedne vrlo uspješne pri?e s puno, puno nastavaka.

(MIŠI? genomski test)

30.10.2011.

Prvi ozbiljan ugovor centra za UO i našeg uzgajiva?a bika

Naš ?lan izvršnog odbora udruge i uzgajiva? s najve?im brojem grla na ovim prostorima Zlatko Mužini? potpisao je neki dan s Centrom za umjetno osjemenjivanje Varaždin ozbiljan ugovor o prodaji rasplodnog bika u centar. Radi se o mladom biku po imenu RUSSAM-ET. Zlatko ga je uzgojio u suradnji s centrom kroz projekt embrio-transfera u kojemu je ukupno dobio 4 bi?i?a i 3 junice. Bi?i?i su genomski testirani, a Russam je jedini koji ima dobar test da bi mogao u centar i daljnje progeno testiranje.

(RUSSAM genomski test)

25.10.2011.

Izložba kod naših prijatelja u Schwandorfu

Mnogim našim ?lanovima, posebno mladima, ostala je u najljepšem sje?anju stru?na posjeta Bavarskoj u prosincu 2008. godine. Tada smo bili kod naših prijatelja u regiji Oberpfalz. U njihovom uzgojno-aukcijskom centru 22.10.2011. održana je izložba vrhunskih Fleckvieh krava sjevernog dijela Bavarske - tzv. VFR-Schau. Kad ve? nismo mogli biti tamo, pregledajte barem najljepše krave te izložbe u rubrici Galerija slika.

12.09.2011.

Uspješan nastup naših uzgajiva?a u Gudovcu

Na 19. jesenskom me?unarodnom bjelovarskom sajmu u Gudovcu u sklopu državne izložbe goveda simentalske pasmine nastupilo je 5 naših uzgajiva?a s ukupno 7 kvalitetnih grla. Osvojili su ukupno 3 nagrade: prvu nagradu za prvotelku, drugu nagradu me?u ostalim kravama i tre?u nagradu za junicu.

(opširnije)

09.09.2011.

GS RAU ponovo dominirao austrijskom državnom izložbom

U Riedu je 7. i 8. rujna održana austrijska državna izložba simentalca (Bundesfleckviehschau). Od 8 prvonagra?enih krava i familija, bik GS Rau otac je dviju krava i sin prvonagra?ene familije.

 

(opširnije)

07.09.2011.

„Uzgoj goveda“ – novi stru?ni ?asopis za uzgajiva?e

Prvi broj novog stru?nog ?asopisa za uzgajiva?e „Uzgoj goveda“ distribuiran je zajedno s „Mljekarskim listom“ za mjesec rujan. ?asopis objedinjuje teme iz uzgoja simentalskog i holstein goveda i bit ?e glasilo dvaju pasminskih saveza. Izlazit ?e 3 puta godišnje (rujan, sije?anj, svibanj), i to nakon objave novih uzgojnih vrijednosti bikova. Toplo preporu?eno štivo za svakog uzgajiva?a !

23.08.2011.

Objavljene nove uzgojne vrijednosti bikova

Redovna objava uzgojnih vrijednosti bikova u kolovozu donijela je puno novosti. Po prvi puta su službeno objavljene i liste mladih bikova samo s genomskim testom. Novosti u ponudi bikova i liste preporu?enih bikova možete vidjeti u rubrici Preporuke bikova.

20.06.2011.

Visoka razina kvalitete krava na izložbi u Vrbovcu

Na 15. sto?arskoj izložbi Zagreba?ke županije održanoj 19. lipnja u Vrbovcu prikazana je vrlo kvalitetna stoka, a neke je krave austrijski sudac okarakterizirao kao grla „me?unarodnog kalibra“.

 

(opširnije)