----------------------------------------------------------------------------- Komunicirajmo i na facebooku facebook

rcrs

Zagreba?ka županija,

Op?ina Dubrava

i naš savez ZG SIM

partneri su u Projektu

osnivanja Regionalnog

centra za razvoj sto?arstva

Dubrava - Zagreba?ka županija.

Pred Vama je Razvojni plan -

- prvi dokument koji razra?uje

projektnu ideju osnivanja Centra

do razine poslovnog modela.

O?ekujemo raspravu i prihva?anje plana,

a zatim slijedi proces projektiranja ...

Prou?ite ga i uklju?ite se !

_________________________________________________________________---__________

Nove preporuke bikova ---- prosinac 2020. - travanj 2021.

villeroy possmann

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apel naših vrsnih mladih uzgajatelja:

Poticati UZGOJ a ne uvoz teladi

vrsni mladi uzgajatelji

„Korona – kriza“ sve više razotkriva nagomilane probleme i sve promašene poljoprivredne politike zadnjih desetlje?a. Probleme na svojoj koži najviše osjete obiteljska poljoprivredna gospodarstva, koja nemaju sustavnu organizacijsku, institucionalnu ni tržišnu infrastrukturu, niti potporu, kakvu svih ovih godina imaju veliki i mo?ni. U ovoj krizi, u kojoj je uz zdravlje glavni fokus i hrana, ponovo svjedo?imo nemo?i pojedinaca poljoprivrednika u odnosu na velike sustave. U govedarskom sektoru, koji je više nego prepolovljen zadnja tri desetlje?a, ogromni organizacijski deficit i sustavno ignoriranje udruga i saveza uzgajatelja, dovelo je do toga da se ne isplati uzgajati doma?u stoku pa veliki broj ženske teladi i junica odlazi na klanje. Osim institucionalnog, stru?nog i organizacijskog zanemarivanja doma?ih uzgajiva?a, tom je problemu jako pridonijelo i potpuno krivo usmjeravanje potpora.

U ?eškoj su, primjerice, u isto vrijeme pametnom potporom za teljenje teladi od mesnih bikova, pove?ali broj krava za proizvodnju tovne teladi sa 38.000 na 221.000 u 20 godina.

Zato tražimo, zahtijevamo i inzistiramo na svekolikoj potpori uzgoju doma?e teladi, posebno ženske. Jer samo od ženskog teleta može se za 2-2,5 godine uzgojiti nova krava, koja ponovo može oteliti tele za rasplod ili tov.

Tijekom 2-2,5 godine uzgoja žensko tele i junica ne ostvaruje niti jednu kunu prihoda, niti poticaja ! Dapa?e, u našem poreznom sustavu junica je nedovršena proizvodnja, ulazi u prihode i oporezuje se ?!... dok za to vrijeme tovna telad i junad (velikom ve?inom uvozna) ostvaruju potporu i po nekoliko puta zbog kratkog obaveznog držanja.

Ako ne želimo gledati nastavak negativnih trendova u govedarstvu, okrenimo se UZGOJU i dajmo svesrdnu institucionalnu, stru?nu, organizacijsku i financijsku potporu uzgoju vlastite teladi, junica i krava – višestruko ?e nam se vratiti kroz pove?anje BDP-a !

vrsni MLADI uzgajatelji ZG SIM-a

www.simentalac.com fb ZG SIM


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prezentacija Tuhelj 2020: Simentalac - pasmina za sve proizvodne sustave
predsjednik HUSim-a i ZG SIM-a Damir Horvati?

tuhelj2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naš novi logo s novim prepoznatljivim nazivom ZG SIM - jel´ vam se svi?a ... ?

zg sim_______________________________________________________________________________________

Posjetili smo ?ešku i njihove uzgajiva?e simentalca - pogledajte galeriju slika

Pro?itajte osvrt na stranici Uprave za stru?nu podršku razvoju MP

?eška 2019

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.02.2019. - VELIKI DAN ZA NAŠ UZGOJ: 2 mlada bika otišla u centre za UO

Wowero

WOWERO (Wobbler x Wendlinger x Romario) uzgajatelj: OPG PANI? (Majur-Farkaševac)

---------------------------------------------------- - novi vlasnik: CUO Varaždin (EUROgenetik)

 

Wings

WINGS (Walk x Worldwide x Rumgo) uzgajatelj: OPG HORVATI? (Stara Kapela-Dubrava)

------------------------------------------------------ - novi vlasnik: NATURAL (Republika ?eška)

Detaljno o ovim bikovima u svibnju kad krenu u prodaju prve doze sjemena,...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Masiv_Pp

MASIV Pp (18 mjeseci - CUO VARAŽDIN)

Vrlo visoki standardi profesionalnosti  - HR uzgojni program - HR BIK - kvalitetno doma?e sjeme

andrea

Svi preporu?ivani bikovi
Najbolji bikovi za meso

svi

meso


MASIV Pp - naš prvi bezrožni bik - odli?an za krave dojilje

masiv

 

HEVIN BB - naš najmlje?niji bik

hevin_bb


Ponuda i potražnja ženske teladi i junica (uzgajajte junice - pokre?e se i prodaja):

----------------    01-2793-364      099-755-7813      (Darko)    ----------------------------


UZGAJAMO KRAVE, JUNICE, TELAD i tovimo VLASTITU JUNAD ! vidi primjere

bamby

BAMBY (IMPOSIUM x GS RAU) - 5. laktacija (vrsni uzgajatelj: TOMISLAV BUKAL, Praš?evac)